Monday, February 28, 2011

 

NOVA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

NOVA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Avui , dilluns dia 28 de febrer, hem tingut una nova reunió a l’ajuntament de La Pobla de Lillet, amb tècnics de la Diputació de Barcelona per tal d’estudiar els nous models de contractació de subministrament elèctric, en el marc de la liberalització d’aquest servei.
Fa dies que havíem enviat les dades a la Diputació i avui ens han entregat les propostes d’empreses disposades a oferir un contracte . De les propostes presentades per diverses empreses la que s’ha ajustat més ha estat ENDESA.
Amb el nou contracte, es pot estalviar econòmicament i alhora modificar les potències contractades en determinades infraestructures. Dintre de pocs dies l’empresa ens farà arribar la proposta de nou contracte, amb les condicions negociades per la Diputació, en nom de l’ajuntament. La previsió és aconseguir un estalvi d’entre sis i vuit mil euros a l’any.
Amb la nova regulació s’haurà de fer noves contractacions en els propers anys, en un mercat molt volàtil, degut a la crisis energètic general, i la dels combustibles fòssils en particular. L’important, però ha estat aprofitar els serveis de la Diputació de Barcelona per poder modificar alguns aspectes de les factures de llum, i entrar amb un nou contracte dintre de la nova normativa.

 

PETÍCIÓ RESTITUCIÓ RÈTOL DE BORREDÀ

DEPARTAMENT POLITICA TERRITORIAL
DIRECCIO GENERAL DE CARRETERES
Av. Terradelles, 2 – 4
08029 BARCELONA

Borredà, 28 de febrer de 2011.

Benvolgut Sr. Director,

En Joan Roma i Cunill, alcalde – president de l’ajuntament de Borredà ( Berguedà)

EXPOSA
que des de fa molts anys, a la C-26 , a pocs metres de la cruïlla d’aquesta carretera amb la C-17, hi havia un rètol senyalitzant el municipi de Borredà.
Aquesta via de comunicació és la que uneix la comarca del Ripollès amb la del Berguedà, passant per Les Llosses. Es evident que la senyalització de Berga, és important, però igualment essencial és que hi figuri Borredà que està a mig camí.
Sense cap notificació ni cap decisió que nosaltres coneguem, el rètol ha estat retirat, i no ha estat substituït.
Es per aquest motiu que

SOL•LICITA

Que per part de la Direcció General de Carreteres, es procedeixi a col•locar un rètol indicatiu,a la C-26, senyalitzant el poble de Borredà i els quilòmetres, de distància des del municipi de Ripoll, en direcció cap a Berga.
Considerem important aquesta restitució de rètol per quan facilita la deguda informació a tots els conductors que venen per aquesta via cap el nostre municipi.
A l’espera de veure complerta aquesta petició, s’acomiada amb una cordial salutació.

L’ Alcalde – PresidentJoan Roma i Cunill
AL DIRECTOR GENERAL DE CARRETERES- GENERALITAT DE CATALUNYA.

Sunday, February 27, 2011

 

NOVA SENTÈNCIA FAVORABLE A L'AJUNTAMENT

SENTÈNCIA FAVORABLE A L’AJUNTAMENT.
L’Ajuntament acaba de rebre la notificació de la resolució definitiva , per part de l’Audiència Provincial de Barcelona, Secció Sèptima, respecte les diligències prèvies núm. 256 /2007, del Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Berga.
En aquestes diligencies es formulaven tot un seguit de suposades actuacions de l’ajuntament en relació al Jutjat de Pau, per part d’una persona, que les considerava irregulars. Com en altres casos i ocasions, el Jutjat núm. 2 de Berga, en data 24 d’agost de 2010, va dictar auto, decretant el sobreseïment provisional i l’arxiu de la causa.
La persona denunciant va presentar recurs de reforma, que fou desestimat en data 23 de novembre de 2010. Tot seguit es presentà recurs d’apel•lació, que ha estat resolt per la Secció Sèptima de l’Audiència Provincial, confirmant la resolució inicial, i arxivant el tema. Queda demostrat , una vegada més el correcte i rigorós funcionament de l’ajuntament de Borredà.

Thursday, February 24, 2011

 

SUBSTITUCIÓ ORDINADORS - CENTRE CIVIC

SUBSTITUCIÓ ORDINADORS CENTRE CÍVIC
Aquesta setmana la Diputació de Barcelona ha concedit dos nous ordinadors per destinar a l’aprenentatge del seu ús per part de la gent gran. Els dos que tenim en el Centre Cívic han donat ja un bon rendiment i arriba l’hora de jubilar-los.
Si tot va bé, aquest cap de setmana ja tindrem els nous, juntament amb una nova impressora. De totes maneres no descartem deixar un dels vells, per poder-ne tenir 3 i així facilitar les classes i les pràctiques que s’hi fan.
Recordem que en els darrers anys bona part de la gent gran, han entrat en el món de les noves tecnologies gràcies a les ajudes i material concedit per l’Area de Serveis Socials de la Diputació de Barcelona, i és una de les grans revolucions que ha tingut el poble.
En aquests moments, queden poques persones , sense haver participat en els cursos i tallers gratuïts que s’han dut a terme, i qualsevol que vulgui començar ho pot fer en qualsevol moment. Es pot apuntar a l’ajuntament o a l’associació de la gent gran.

Wednesday, February 23, 2011

 

LLENGÜES VIVES, LLENGÜES MORTES- art. Celsona i La Rella

LLENGÚES VIVES, LLENGUES MORTES.
Suposo que tots hem posat la vista, les esperances i l’ai al cor, en les revoltes en tots els països del nord d’Africa. L’afany de llibertat acaba sortint, per més fèrria dictadura que governi un país. Les fronteres culturals, es trenquen, i les noves tecnologies permeten arribar on mai s’havia somiat.
Els fluxos migratoris de milions de persones d’aquests països cap a d’altres on impera la llibertat i la justícia, fan veure fins a quin punt, estan sotmesos a condicions inacceptables en els llocs d’origen. I l’explosió s’ha produït. Ara , hem de confiar en que s’encarrili cap a bé.
Feta aquesta reflexió, els qui hem visitat alguns dels països revoltats, en el meu cas Tunísia i Egipte, hem tingut l’ai al cor, pensant en la possible desaparició de les meravelles arquitectòniques, escultòriques o d’altres àmbits que han suportat milers d’anys d’inclemències i tota mena de vicissituds.
Tots ens revoltaríem i lluitaríem per salvar les piràmides, les tombes, les riqueses del Museu d’Història d’El Caire, etc. I el mateix faríem per milers d’altres monuments coneguts i ben visibles.
En canvi, mostrem una gran indiferència i ignorància pel que succeeix cada any en un altre nivell, més immaterial, menys visible, i no per això menys dramàtic.
Estem perdent la gran riquesa lingüística mundial. Quan defensem el català, no solament el defensem perquè és la nostra llengua materna, sinó perquè forma part de la riquesa cultural del planeta Terra. Això, molta gent no hi pensa, o no s’ho agafa en aquests termes. La ignorància porta a defensar un determinat monument de pedra, d’or o fang, però no una llengua que no es pot tocar o fotografiar.
I tanmateix la realitat és dramàtica. En els darrers 50 anys , hem perdut 250 llengües, en el conjunt del planeta. Dit així, ja és molt, però això significa la pèrdua de 5 llengües cada any. Una pèrdua a un ritme brutal.
De fet, a dia d’avui hi ha comptabilitzades 6.000 llengües vives en el conjunt del planeta. Doncs, bé, es calcula la pèrdua de la meitat, 3.000 llengües en els propers vint o trenta anys. Un temps enormement curt, com per poder actuar i salvar-les. Les causes de la desaparició son múltiples, i van des de la migració de pobles sencers, a la recerca de millors condicions de vida, amb el conseqüent desarrelament i pèrdua de la identitat. A la persecució que se n’ha fet des dels àmbits polítics o culturals, fins a l’extinció de col•lectius, per causes molt variades.
La realitat és que perdem bona part de la immensa riquesa i varietat que signifiquen les llengües i amb elles es perden tradicions orals, expressions pròpies, llegendes, història, etc, que s’havien preservat durant centenars o milers d’anys. Es una pèrdua menys visible que la de monuments de pedra, però no per això menys rellevants.
A la vista d’aquesta realitat, no solament hem de pensar en preservar la nostra llengua sinó ajudar a la preservació de moltes altres de les quals mai hem sentit a parlar, però existeixen i son base fonamental de la cultura dels pobles que les parlen, ni que siguin uns quants centenars de persones.
Joan Roma i Cunill, President Fed. XI del PSC

 

UN ENCERTAT CANVI ELECTORAL -art.Berguedà Actual

UN ENCERTAT CANVI ELECTORAL
Costa molt d’introduir canvis en els sistemes electorals. Els partits difícilment es posen d’acord per modificar sistemes que porten més de 30 anys de funcionament. Però, fa ben poques setmanes hi hagué un d’aquests acords en el Senat. Es tracta de la modificació de la llei electoral municipal en l’apartat dels municipis de menys de 100 habitants. Els que es regeixen per un Consell Obert.
En aquest cas, tots els majors de 18 anys, censats en el municipi podien votar un sol candidat, entre les llistes presentades, i qui treia més vots , automàticament era designat alcalde. Per tant, era un alcalde, sense Consistori. Un alcalde que podia nomenar un tinent d’alcalde, i un dipositari, però havia de convocar a tots els veïns de més de 18 anys per prendre els acords necessaris pel correcte funcionament dels serveis municipals. D’aquí que al funcionament se’n digués Consell Obert, perquè estava obert a la participació, amb veu i vot de tots els empadronats en el poble.
Ara, aquest sistema ha canviat i a les eleccions del 22 de maig, els veïns hauran d’elegir 3 representants, i un d’aquests elegits es convertirà en alcalde del municipi si té dos dels tres vots, com a mínim. Els veïns podran donar el seu vot a un o dos candidats presentats, però no a tres. En aquest cas el vot seria nul.
Es a dir, s’han d’elegir 3 representants, per cada ciutadà té un màxim de 2 vots. Les llistes son obertes, de manera similar als pobles entre 101 i 250 habitants en que s’elegeixen 5 regidors, però els veïns només en poden votar un màxim de 4.
En resum, amb el nou sistema els pobles de: Capolat, Gisclareny, Fígols, La Quar, Castell de l’Areny i Sant Jaume de Frontanyà, canviaran el seu funcionament, i en aquestes eleccions, els veïns elegiran 3 regidors. Aquests 3 regidors, decidiran quin d’ells esdevé alcalde, i funcionaran com un Consistori, excepte per temes d’especial rellevància, en que hauran de convocar el Consell Obert.
Es una bona modificació perquè facilita l’entrada de noves persones en el govern d’aquests petits pobles, i permet agilitzar el seu funcionament, distribuint el poder de decisió entre el Consistori, i el Consell Obert.
I facilita la pluralitat de representació en aquests municipis, i l’elecció de diverses persones, independentment per la força política que es presentin, de manera similar a com passa en els pobles una mica més grans, que tenen llistes obertes ( els de menys de 250 habitants).
Joan Roma i Cunill, President Fed.XI del PSC

Monday, February 21, 2011

 

RETORN AL PRINCIPI ? art. Regió 7

RETORN AL PRINCIPI ?
Portem trenta-dos anys de democràcia municipal, i en alguns aspectes podria semblar que retornem al principi. En aquells anys tot estava per fer, i els recursos econòmics eren d’una escassetat inimaginable. Mirant enrere sembla impossible haver estat capaços d’emprendre el llarg camí que ens ha portat a dia d’avui.
I tanmateix l’evolució s’ha produït i la transformació ha estat espectacular en tots els aspectes. Però, heus aquí que el panorama ha canviat tant radicalment i en tant poc de temps que estem obligats a copiar algunes de les maneres de fer del passat.
Es cert que les diferències son abismals, sobretot pel que fa a les obligacions contretes amb la ciutadania. En aquells anys, ningú exigia a l’ajuntament més que quatre coses bàsiques. Disposar de xarxa d’aigua, enllumenat públic, recollida d’escombraries i poques coses més.
Podem retornar al principi? En molts aspectes, no, però en altres, sí. Ara bé., aquest retorn només es podrà fer si hi participa la ciutadania, acceptant canvis substancials en el comportament i exigències. Els ajuntaments ja no tenen més capacitat econòmica per continuar al ritme que anaven. I no hi ha cap solució a la vista, procedent d’altres administracions. Ho podem veure amb la Generalitat o amb el Govern Central.
Els ajuntaments han de confiar en els seus propis recursos i possibilitats. Vol dir , canviar prioritats, deixar pel futur determinats projectes i apostar per una rigorosa gestió en tots els serveis. Vol dir, suprimir totes les despeses que no siguin indispensables, i preservant aquelles considerades estratègiques, pel poble o ciutat, o per col•lectius especialment necessitats.
En aquesta batalla per l’estalvi generalitzat, els ciutadans tenen molt a dir i a fer. Si tot és de tots, convé que sigui supervisat per tothom. En aquest apartat l’ús de les noves tecnologies facilita enormement el tema. Res més fàcil que informar, a tothom de les accions fetes o a dur a terme, per tal que es puguin seguir, entendre i ser acceptades.
Amb aquesta informació i la consciència de que tot s’acaba pagant, és més fàcil entendre que determinades coses no es podran continuar finançant. Activitats de lleure, festives, o d’altres tipus, en qualsevol lloc i moment han de deixar pas, a una tria molt més acurada i menys repetitiva. Ja no es pot pensar en que l’ajuntament finançarà o cobrirà despeses de multitud d’esdeveniments. S’haurà de triar i prioritzar, i s’hauran d’evitar greuges comparatius entre barris, pobles veïns, o entitats .
Tot i el individualisme imperant, i la falta de compromís per part de molta gent, s’ha de fer el possible per recuperar l’esperit de col•laboració i participació d’aquells primers anys de democràcia en que amb ben pocs mitjans, era possible organitzar grans esdeveniments, sense pensar en aportacions econòmiques municipals, o en disposar de tota mena de material municipal, i brigada d’obres per fer les coses més elementals.
Tot val diner, tot s’ha de comptar des d’ara. Els ajuntaments han de fer els deures per reordenar el personal, reduir despesa corrent, aprofitar tots els recursos i oblidar grandeses impossibles de construir i menys de mantenir. S’ha de saber dir no a moltes qüestions on es deia sí. Però, pertoca als ciutadans entrar en la mateixa situació. Comprendre que coses habituals del passat recent, ja han passat a la història i no tornaran. L’austeritat, senzillesa i simplicitat és cosa de tots.
En aquests aspectes és un retorn al principi. I francament és perfectament raonable i saludable. Agradi o no, aquest és el camí dels propers anys.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC

Sunday, February 20, 2011

 

NOU ÈXIT DE LA FESTA DE LA MATANÇA DEL PORC

NOU ÈXIT DE LA FESTA DE LA MATANÇA DEL PORC.
Un any més, i ja van 36 ha tingut lloc la festa de la matança del porc, el tercer diumenge de febrer, amb l’assistència de centenars de persones, vingudes d’arreu del país. El bon temps i la bona organització han aconseguit repetir l’èxit d’altres anys.
A les 10 en punt del matí com és costum, s’ha començat a servir l’esmorzar, i no hi ha hagut les acumulacions d’anys enrere, degut a una millor distribució de les plates de menjar, i l’arribada més espaiada de la gent.
A les 10 del matí, en el Centre Cívic s’ha inaugurat una interessant exposició de fotos, dites populars i utensilis històrics de la matança del porc. Una exposició realment interessant , organitzada per la Regidora d’Educació i noves Tecnologies, Concepció Barniol. Molta gent ha aprofitat la diada per anar-la a veure. Es una bona iniciativa que s’hauria de repetir de cara el futur.
Com ja és habitual, l’empresa Catalana de Pinsos ha donat el porc, i que amb un pes de 101 quilos ha permès fer l’esmorzar, a part de que l’ajuntament ha afegit 80 quilos de botifarra, uns altres 80 quilos de pa, i altres productes per beure i per torrar el pa.
La organització ha anat a càrrec de la colla de sempre, coordinada per Josep Roma, i que ha demostrat una coordinació i treball admirables.
Felicitats a tots els col•laboradors i participants, per una festa que ha tornat a ser una mostra de la bona acollida que el poble dona a tots els visitants.

Friday, February 18, 2011

 

A LA RECERCA D'UN LLOC DE TREBALL

A LA RECERCA D’UN LLOC DE TREBALL
Tot i que Borredà és petit, també existeix una bossa d’atur, propera a la vintena de persones. Algunes del poble i altres, vingudes d’altres indrets. No és fàcil trobar feina en les actuals circumstàncies, per la qual cosa sempre que algú ve a l’ajuntament, l’adrecem al CFI – Cercs – Berguedà, es a dir, al Consorci de Formació i Iniciatives, Cercs- Berguedà.
Es l’organisme més preparat i de més àmplia experiència de la comarca, juntament amb el servei oficial del SOC ( Servei d’Ocupació de Catalunya) depenent de la Generalitat, situat a Berga.
Aquesta oficina de Treball està situada a l’Avinguda del Canal, 11 de Berga, i el seu telèfon és el 93 821 44 31.
En quan al CFI, té les oficines centrals a la Plaça Sant Joan de Berga, i el telèfon és el núm. 93 824 77 00.
Tot i la crisis és evident que sempre hi ha empreses necessitades de cobrir places de treball, en alguna part de la comarca. Es important, preparar un currículum i presentar-lo en un dels dos llocs. A més, propers ja a l’inici de la primavera, i amb l’arribada de les festes de Pasqua, es desperta el principal sector laboral de la comarca, lligat al turisme.
Per tant, animem a totes les persones a la recerca d’un lloc de treball que s’adrecin a tots dos llocs. Es la millor decisió per trobar feina.

 

TANCAT TERMINI VIGILANTS FORESTALS

TANCAT TERMINI VIGILANTS FORESTALS.
Avui dia 18 és el darrer dia per la presentació de peticions per actuar de vigilant contra incendis forestals, segons les bases de la convocatòria feta per la Diputació de Barcelona.
Degut a la crisis econòmica son moltes les persones que han presentat la sol.licitut. Aquestes peticions s’envien a Barcelona i tot seguit començar el procès de selecció que passa per mirar la documentació presentada, i després fer unes proves d’aptitut. Cas de passar-les, segons la puntuació obtinguda es van adjudicant les places, segons ordre de preferència mostrat.
Qui no ocupi plaça, quedarà en una llista d’espera, que serveix per substituir les persones que renuncien a la plaça o que per diverses causes no poden dur a terme la feina encomanada.
La vigilància consisteix en fer diferents rutes en un vehicle contractat per la Diputació , sempre atents a l’aparició de qualsevol senyal d’incendi. Els resultats fins ara han estat molt bons.

 

ELECCIONS SINDICALS AGRARIES

ELECCIONS SINDICALS AGRÀRIES.
Aquest diumenge dia 20, coincidint amb la festa de la matança del porc, l’ajuntament acollirà la votació per l’elecció dels sindicats agraris. Com qualsevol altra data electoral , el procés començarà a les 9 del matí i durarà fins les 8 del vespre.
En aquestes eleccions poden votar els donats d’alta en el cens agrari – ramader, i suposa comprovar el grau de representació de cada força sindical en aquest camp.
La seu electoral estarà a la primera planta de l’Ajuntament. Concretament a la sala de plens.

 

EXPOSICIÓ CENTRE CIVIC - MATANÇA DEL PORC

EXPOSICIÓ FOTOS I UTENSILIS – MATANÇA DEL PORC
Aquest diumenge celebrarem una nova edició de la festa de la matança del porc. Una festa que ja ha superat els 35 anys, i vol mantenir l’interès i la tradició. Aquest any, l’Associació de la Gent gran ha organitzat una exposició de fotos i utensilis de la matança del porc.
Aquesta exposició estarà instal•lada en el Centre Cívic i podrà ser visitada durant tot el dia, però molt especialment al mateix matí en que té lloc la festa. Així la gent podrà anar de la Plaça Major, al Centre Cívic, i veure com es mataven antigament els porcs i quins utensilis feien servir per cada feina.
Tothom sap que les antigues cases de pagès, celebraven la matança amb un gran desplegament de mitjans, i convidant a tota l’extensa família. Era també símbol d’abundància, i benestar per tot l’any.
Del porc s’aprofita tot, i permet la seva conservació durant mesos. Era lògica la importància de la festa, perquè suposava garantir una part del rebost, per la resta de l’any.
Un any més, doncs, celebrarem la festa. Felicitem als impulsors i esperem un bon temps per gaudir millor de la festa.

Thursday, February 17, 2011

 

IMPUTACIÓ COSTES JUDICIALS

IMPUTACIÓ COSTES JUDICIALS.
El nostre ajuntament ha tingut tot un seguit de denúncies judicials, que han seguit el seu curs fins arribar al final previsible: o s’han arxivat, s’han desestimat, o s’han resolt favorablement per l’ajuntament.
En algun d’aquests casos, la persona denunciant, una vegada havia esgotat totes les vies de recurs, ha estat condemnada al pagament de les costes judicials. Aquest és el darrer cas comunicat, pel procediment de judici ordinari núm. 444/2007, del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Berga, per un import de : 10.125,16 Eur.
Per tant, a finals de desembre varem reconèixer , de cara l’exercici 2010, els drets a cobrar per part de l’ajuntament, l’import de DEU MIL CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS, corresponent a les taxacions de costes del procediment judicial ordinari núm. 444 /2007.
L’ajuntament, lamenta haver de comparèixer davant els tribunals per suposades causes, que suposen una pèrdua de temps, diners i paciència, i que acaben totes sent arxivades, desestimades o resoltes favorablement a l’ajuntament.
No és la primera vegada que s’imputen costes a la persona denunciant, i previsiblement n’hi haurà d’altres. Per la nostra part, continuarem gestionant l’ajuntament amb la rigorositat habitual.
Joan Roma, alcalde de Borredà.

Tuesday, February 15, 2011

 

DE SERVEIS I PRESSUPOSTOS - art. Celsona

DE SERVEIS I PRESSUPOSTOS
Es en temps de crisis quan es plantegen canvis que fins aleshores no s’havien vist necessaris, ni urgents. Des de fa un parell d’anys, estaments públics i privats es veuen obligats a estudiar com augmentar ingressos i sobretot, com disminuir despeses.
Per alguns pot semblar inviable augmentar ingressos en temps de crisis. Res més incert, perquè sempre hi ha alguns recursos que poden millorar-se amb una diferent gestió o un més elevat control. Ho veiem aquests dies a nivell de l’Agència Tributària en que han trobat diverses vies d’escapatòria per algunes fortunes que emigraven cap a d’altres països per no haver de tributar aquí. O han desmantellat també algunes fórmules per rebaixar les tributació.
En municipis petits o mitjans, estem parlant d’altres vies de recaptació, més petites, menys escandaloses, però no per això despreciables a nivell d’ingressos. Mai com ara havíem repassat els padrons municipals per comprovar que tothom pagui pels serveis que rep, o pel patrimoni que té. Comprovar la correcció de les dades de cada usuari, permet que ningú s’escapi de pagar, i si tothom paga, tothom es beneficia millor del servei.
Si aquest és un principi que val per tots els temps, i tots els llocs, el que ara obliga la crisis és a rebaixar les despeses fins extrems impensables, anys enrere. Ho podem veure amb uns quants exemples.
Durant anys, en pobles i ciutats, s’ha enllumenat carrers i places amb fanals , triats més per la seva estètica que per la seva eficiència energètica. Primer es mirava que quedessin bé, després que fessin llum, i finalment que no fossin gaire cars de mantenir.
Ara hem canviat notablement de prioritat. L’estètica és important, sobretot en llocs especials, com pot ser tot el casc antic de Solsona, però tot seguit mirem la despesa energètica que suposa cada fanal, i la llum que dona, en funció d’aquest cost.
Es a dir, els ajuntaments més ben gestionats, estant invertint en canvis substancials en els serveis per aconseguir grans estalvis, d’energia, primer i econòmic, després. La revolució en aquest apartat ja és una realitat, i la crisis l’ha accelerat de manera espectacular, procurant estalvis d’un 40 o 50%.
El mateix estan fent amb totes les noves tecnologies, començant pels serveis de telefonia fixa i mòbil. En aquest camp, els canvis poden ser igualment espectaculars. I els ajuntaments estan negociant contractes molt diferents dels anteriors. Ja no és qüestió de models, o prestacions inusuals, sinó de bona cobertura i preus econòmics. També en aquest apartat els estalvis poden ser importants.
I com aquests podríem parlar dels sistemes de calefacció o de refrigeració, aïllament, transport, etc.
Es a dir, la crisis ha obligat a entrar en una nova era ,presidida per la austeritat, l’estalvi i el bon ús de tots els serveis municipals. Ja res serà com abans, i aquest és un dels apartats positius de la situació econòmica general. Qui aprèn a estalviar ara, ho farà en el futur. Ho hem vist amb l’aigua, en que després de la gran sequera, el consum d’aigua ha baixat i s’ha mantingut en cotes inusuals en els darrers anys. Ja no cal pensar en transvasament del Roina, sinó en el millor aprofitament dels recursos de que disposem.
Estem, doncs, en una bona via , i l’austeritat i l’estalvi han de presidir totes les actuacions de les administracions, i per descomptat , també dels particulars.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC.

Monday, February 14, 2011

 

DILEMES EN TEMPS DE CRISIS-art. Regió 7

DILEMES EN TEMPS DE CRISIS
Des de fa unes setmanes, un bon nombre d’ajuntaments han posat sobre la taula, un interessant i punyent debat, que no té fàcil solució. De fet és un debat que ja ve de lluny , el que passa és que en plena crisis, ha esdevingut urgent i d’alta sensibilitat.
Es tracta del compliment de la Llei de Protecció dels Animals, en l’apartat en que marca que els animals domèstics abandonats, hauran de ser recollits, protegits i mantinguts en dependències municipals, fins aconseguir la seva adopció o morin per causes naturals.
A diferència de l’anterior llei, en que es permetia el sacrifici dels animals acollits, en el cas de no trobar adopció, en la llei vigent aquesta possibilitat només es contempla, previ informe d’un veterinari, i per causes de malaltia.
El resultat pràctic de la nova llei, ha estat el progressiu creixement de la població d’animals abandonats que han de ser atesos per les gosseres municipals o per les protectores d’animals, en conveni amb els ajuntaments. Aquestes instal•lacions han quedat col•lapsades a gairebé tot el país, i no poden donar servei , en els condicions establertes per la pròpia llei.
L’amuntegament d’animals en instal•lacions de reduïdes dimensions, obliga a plantejar la seva ampliació, amb els costos que això representa per les arques municipals o les de les protectores que no disposen de fons suficients, i han de recórrer a ajudes públiques. Aquesta roda, ha arribat a un nivell insostenible, i planteja un dilema de difícil sortida.
Es calcula que el cost, promig,de manteniment d’un animal en una d’aquestes instal•lacions se situa entre els vuit i els onze euros diaris. Actualment, en el conjunt d’instal•lacions públiques i privades, o en conveni, poden haver-hi prop de vint mil animals. Amb una simple multiplicació veurem que surt una xifra de cent seixanta mil euros diaris en el conjunt del país.
I en aquesta xifra no s’hi compten les inversions necessàries per ampliar, o millorar les instal•lacions per adaptar-les a les noves necessitats. I son milers els animals que cada any son abandonats, i va a càrrec dels ajuntaments la seva recollida i trasllat a les dependències corresponents.
Fins ara els ajuntaments anaven fent front, com podien al compliment de la llei, però en un moment en que cal retallar despeses, i la Generalitat no aporta els fons indispensables per donar compliment a una llei , es planteja la necessitat de modificar-la i evitar dilemes de gran sensibilitat i cruesa. Com mantenir l’estat de benestar ? Qui ha de tenir prioritat ? Quines despeses son susceptibles de ser mantingudes, i quines, no?
Ara mateix, hem reobert el debat sobre competències, serveis i condicions en que el govern central compleix amb la Generalitat. El mateix debat s’ha de tenir, vers les obligacions que la Generalitat ha imposat als ajuntaments, sense dotar-los dels mitjans necessaris per poder-les complir.
Aquí en tenim un exemple ben punyent, urgent i de molt difícil solució, però que cal encarar de forma immediata. Qui governa que proposi la sortida més adient, però la situació no es pot allargar en les actuals circumstàncies.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC

Thursday, February 10, 2011

 

CAMPANYA VIGILANCIA CONTRA INCENDIS

CAMPANYA PREVENCIÓ D’INCENDIS 2011 – DIPUTACIÓ BARCELONA.
Com cada any, la Federació d’ADF del Berguedà, les ADF i els ajuntaments de la comarca, col.laboren amb la Diputació de Barcelona, peer a l’execució del Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals ( PVI ).
Aquest any es convoquen 192 places d’informadors per l’estiu 2011, a nivell de tota la província, i concretament 24 corresponen a la comarca del Berguedà. El perìode de vigilància comença el dia 15 de juny i finalitza el 31 d’agost.
Les inscripcions es poden realitzar fins el dia 18 de febrer. Es poden consultar les dates i bases del procés de selecció a : www.diba.cat/incendis . Per qualsevol dubte podeu trucar al Tel. 938213553 i demanar per Guillem Canal.
Recordem que Borredà , a efectes de vigilància s’agrupa amb Sant Jaume de Frontanyà i per aquest servei calen 2 persones. De totes maneres la inscripció i procés de selecció es fa a nivell de tota la província, per part d’una empresa contractada per la Diputació de Barcelona.
Qui estigui interessat en inscriure’s que miri les bases, per comprovar que té tots els requisits demanats, i tot seguit que ompli la documentació i la tramiti. De fet, es pot tramitar en qualsevol dels ajuntaments de la comarca. En el cas nostre, per aconseguir la signatura del President de l’ADF Sobrepuny i el segell, millor anar a l’ajuntament de Vilada, que exerceix de vice-president de l’ADF i on hi treballa la secretària de l’ADF.
Recordem que falten pocs dies per tancar el període de inscripcions. Concretament el dia 18 de febrer.

Tuesday, February 08, 2011

 

TREBALLS COMUNITARIS

PLANIFICACIÓ TREBALLS COMUNITARIS
L’Ajuntament va signar un conveni amb la Conselleria de Justícia per tal de que les persones a les quals se’ls hi ha retirat el carnet de conduir, puguin fer treballs comunitaris per donar compliment al que estableix el reglament.
La majoria de retirades de carnet comporten 88 hores de dedicació a treballs comunitaris, tot i que en alguns casos es pot sobrepassar aquesta xifra.
Per cada cas, l’alcalde es reuneix amb el coordinador – responsable dels treballs comunitaris i s’estableix el període de dedicació i els horaris de treball.
L’ajuntament planifica aquests treballs en funció de les hores, i l’estació en que s’han de dur a terme. Habitualment se’ls organitza per netejar camins, mantenir espais públics, ordenar magatzem municipal, o ajudar en altres activitats municipals.
Les persones , en aquesta situació, estan donades d’alta a la Seguretat Social, i sota supervisió de l’ajuntament i el coordinador de la Conselleria de Justícia.

 

RECORDATORI HORARIS AJUNTAMENT

HORARIS OFICINES MUNICIPALS.
Recordem els horaris de les oficines municipals. L’obertura al públic és els dilluns i dimecres de les 16 a les 19 hores, i els dissabtes de 10 a 13 hores.
Pel que fa l’horari de la treballadora social, és els dijous de les 9 a les 14 hores. I la dinamitzadora, és els divendres de les 12 a les 14 hores.
Dintre dels horaris d’atenció al públic de l’ajuntament, es pot demanar visita a l’alcalde, o a la resta de regidors municipals.

 

A PUNT PER LES MUNICIPALS- art. Celsona- gener 2011

A PUNT PER LES MUNICIPALS
Conegut el cap de llista de CiU, ja tenim totes les peces a punt per poder començar a parlar de les eleccions municipals del 22 de maig. El temps passa volant i 4 anys, no donen per fer tot allò que un creu que es podria fer en un termini , en principi llarg.
La maquinària municipal, com la de totes les administracions és lenta. I quan moltes obres i projectes depenen de la interrelació entre unes i altres les coses s’allarguen fins extrems desesperants. Durant anys, s’ha promès un aprimament de l’administració, sobretot la de la Generalitat, però els anys, passen, els governs, passen i els tràmits a realitzar continuen sent extraordinàriament lents.
Tornant a Solsona, el secretisme sobre el nou cap de llista de CiU no mereixia tanta expectativa, ni tanta confidencialitat. A la ciutat i comarca ens coneixem tots, i aquest procés ha estat portat una mica fora de tota lògica. Estem lluny dels temps en que els qui havíem d’amagar i treballar, mig clandestinament érem els polítics socialistes, per evitar pressions i males arts en contra dels nostres candidats.
Qui exercia de pressionador i esgarria llistes, era gent de CiU i del seu entorn. No volien adversaris i menys adversaris potents. Moltes persones d’ara, especialment els joves, no es poden imaginar aquelles etapes, en que alguns ens seguien per la ciutat per veure a qui anàvem a veure, o intentaven col•locar algun candidat – espia, per poder fer un seguiment dels passos que donàvem.
Estem en altres temps, afortunadament, i la democràcia s’ha consolidat a tot arreu, i Solsona ha viscut una etapa alternativa, i clarament diferenciada del llarg període de governs de CiU. Feia falta , precisament aquest relleu per donar-se compte de l’existència d’altres prioritats i altres maneres de governar i tractar a la societat civil.
I veiem ara, les diferències més clarament, perquè podem comparar projectes, actuacions i decisions dels anteriors governs de CiU, respecte el govern d’entesa a Solsona. També, hem pogut veure , aquests darrers mesos, maneres d’actuar ben poc “delicades” dels dirigents de Ci U a la comarca, envers l’anterior alcalde, Jordi Riart.
No queda gens bé, i és una mala demostració de pedagogia política, arraconar un ex-alcalde, que ha complert dignament les funcions de cap de la oposició, i fer que se n’enteri del seu substitut per la premsa, o per rumors que corren per la ciutat.
Malament quan un partit actua així, perquè vol dir que no tindrà escrúpols a l’hora d’actuar en altres temes. Però, allà ells amb els seus mètodes, la gent sap valorar qui mereix confiança i qui no.
I ara és el moment per valorar la feina feta. Els mesos previs a les eleccions son els més adequats per passar revista a tot el que s’ha dut a terme. I francament s’ha treballat molt, i bé. Precisament molts prenen Solsona, com exemple de molt bon resultat, la conjunció d’un govern d’entesa que ha treballat de forma homogènia, sense disfuncions i respectant la representació i competències de cadascú.
Suposo que l’equip de govern traurà ben aviat, algun fulletó per recordar les principals actuacions fetes. La memòria falla, i és bo, refrescar-la amb fotos i explicacions de tot el realitzat en aquests quatre anys. La ciutat ha completat molts dels seus equipaments i serveis, i dona gust passejar per tot el casc urbà, contemplant les millores realitzades i les que estan en camí.
Serà interessant veure les alternatives que es presenten de cara la contesa electoral del 22 de maig. Estarem atents als candidats, i als seus programes.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC.

 

PREPARATIUS ELECTORALS- art. revista Celsona

PREPARATIUS ELECTORALS
Fa ben poc que varem deixar les eleccions al Parlament que ja estem ficats en les municipals del 22 de maig. El temps passa volant i convé fer els deures a temps sinó es vol improvisar.
Ara es temps d’elaborar llistes, buscar candidats representatius en diferents àmbits, i aconseguir la seva implicació en un nou repte. No és fàcil, perquè normalment es va a buscar les persones més actives en entitats, clubs, associacions, etc. El que en diem la societat civil. I qui ha estat al capdavant d’una entitat, és més fàcil que entri en una institució com és l’ajuntament.
Passa, però, que en pobles molt petits, i en el Solsonès ho son pràcticament tots, la tria és fa molt complicada. Les persones actives, ho son en tots els àmbits, i han de decidir si agafen una responsabilitat més. No és difícil, ni agobiant la dedicació a un ajuntament petit. Amb unes hores al mes, els regidors poden portar perfectament la seva àrea. I l’alcalde, n’hi ha de posar algunes més, però si l’ajuntament disposa d’un bon secretari i arquitecte, la feina s’alleugereix enormement.
Durant anys, la gent de cada poble ha tingut ben poca tria a l’hora d’anar a votar. Llistes úniques que es repetien i repetien, fins l’extenuació. Ningú volia enfrontar-se o confrontar programes amb l’equip de govern , sortint. Habitualment, la presentació d’una llista alternativa, s’assumia com una batalla a cara de gos. Res de comprensió i respecte, semblava com si la candidatura contrària havia de portar la divisió i el conflicte en el poble.
D’aquí les dificultats per trobar candidats, i arribar a bon port. Quantes llistes no van quedar pel camí, en motiu de pressions, rumors, amenaces als seus components? He vist gairebé de tot a la comarca, i no és estrany la poca diversitat política, present en els consistoris.
Per això, fou tant important l’alternativa construïda a les passades eleccions, a la capital. Per primera vegada es produïa l’alternança en el poder, i es feia d’una manera tranqui-la, exemplar i sobretot eficaç. Res de protagonismes fora de lloc, o discrepàncies en temes essencials, o problemes per raó del programa de govern. Aquesta experiència facilitarà la presentació de noves candidatures en altres pobles de la comarca. Realment fa falta impulsar canvis en bona part dels pobles, i facilitar la seva continuïtat.
I que ningú pensi que en pobles petits, regidors de diferents partits polítics, no han de poder treballar plegats. Al contrari, el més pràctic i beneficiós per a tots, son governs d’unitat en que els 5 o 7 regidors, es posen d’acord sobre les actuacions a fer en els propers anys, i tots ajuden per dur-les a terme.
Aviat sabrem la varietat i quantitat de llistes a tota la comarca, però el que ja és segur és que els vells temps ja no tornaran. Temps de llistes úniques, repetitives i rutinàries, sense massa ganes de treballar i crear-se maldecaps. S’han deixat de fer moltes coses, simplement per mandra o per ganes de no tocar res del ja existent. I alguns pobles així estan arribant al límit de la seva supervivència. Malament quan es cau per sota dels 300 habitants. La dinàmica sol ser imparable, i porta a l’abandonament del territori . No és aquest el futur que els socialistes volem. Qui cregui que pot ajudar a millorar les expectatives del seu poble, té ben fàcil, d’apuntar-se a l’alternativa. En un parell de mesos el termini finalitzarà.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC.

Monday, February 07, 2011

 

INNOVADOR MODEL - art. Regió 7

INNOVADOR MODEL
Es interessant veure les crítiques, debats i reflexions de tota mena, davant el procés de primàries que el PSC està duent a terme, a la ciutat de Barcelona. Quan molts critiquen que les direccions dels partits fan el que volen a l’hora de nomenar candidats, resulta que algun dels partits, es va atrevir a proposar un model que cap més altre ha seguit.
I no estem parlant d’un model per aquestes eleccions sinó un tant llunyà com que es va aplicar per unes eleccions generals, confrontant Almunia i Borrell. No és de rebut, doncs, alguns comentaris intentant desacreditar el sistema, o dir que es fa molt tard. Es fa quan toca, i en les condicions establertes per acord de Congrés de partit.
Els qui coneixem bé, els dos candidats, també sabem que el repte és seriós, rigorós i transparent. Res de simulacre. Obert a tot el partit, no solament als militants de carnet, sinó a tots els simpatitzants, que son el doble que els altres. En total, més dotze mil persones participen en aquest lleial combat.
Al final, veurem el resultat, però mentrestant veiem les formes, molt importants en política, o en qualsevol altra activitat. Els debats personals, o per altres vies, estan fonamentats en la voluntat de buscar alternatives de cara el futur. Barcelona, des de fa molts anys s’ha convertit en l’aparador del socialisme, a nivell espanyol , europeu i mundial, especialment d’ençà la celebració dels JJOO.
El ressò d’aquest repte, s’ha escampat per tot arreu, i motiva estudis i valoracions en molts altres indrets, ben diferents del nostres. Ha estat, doncs, un encert dur-lo a terme en la ciutat més important. D’aquestes experiències en poden néixer d’altres que poden servir per obrir més el partit a la participació, no només dels militants, i simpatitzants, sinó d’altres col•lectius interessats.
I no és gens fàcil, traduir l’obertura en noves fórmules participatives. Tot necessita temps, experiència i valoració de resultats. Quants partits, a l’inici de la seva creació havien instituït el sistema assembleari, i quants el varen suprimir al cap de poc temps, per les constants batzegades que causava, i la imprevisibilitat de cada reunió.
Ara, el partit socialista està en un profund i interessant procés de reflexió interna, per adequar-se a les necessitats futures. Tant bon punt haguem deixat les eleccions municipals enrere, iniciarem el camí cap un nou Congrés. Ens van arribant reflexions i propostes de gran interès que permeten ser optimistes, a ben curt termini.
I tornant a les primàries i a la preparació de les municipals, queda clar que els ciutadans destrien clarament unes eleccions de les altres. Qui pensi, que els resultats de les autonòmiques, condicionen les de les municipals, s’equivoca. I ben aviat ho comprovarà. De fet ha passat en anteriors ocasions en que eleccions generals, ben recents, pressuposaven uns resultats mimètics, i en canvi foren ben diferents.
En un municipi, es juga la credibilitat de l’equip de govern, i les alternatives dels grups d’oposició, siguin del partit que siguin. La marca, pesa poc. Pesa molt més la feina feta, i el perfil dels candidats a alcalde o alcaldessa. Es el gran debat obert amb les primàries a Barcelona. Tenim dos grans candidats, amb una gran preparació i personalitat. Que guanyi, el / la millor i tot el partit el tindrà al seu costat, orgullós d’haver participat en una experiència única en una gran capital.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC

Saturday, February 05, 2011

 

ENDAVANT O ENRERE? -art. Regió 7

ENDAVANT O ENRERE ?
En ben pocs dies hem tingut una mostra clara de les grans diferències entre els dos principals partits a nivell estatal, pel que fa a l’estructura i organització territorial. Tot sovint, surten veus interessades en voler igualar el pensament i les actuacions del PP amb les dels socialistes. Res més lluny de la realitat i si algú tenia dubtes, li aconsello que llegeixi les declaracions i propostes de l’expresident Aznar i les dels socialistes, reunits a Saragossa.
I és que molts donen més credibilitat a opinions expressades i publicades en mitjans de comunicació per part d’alguns polítics, o opinadors professionals que posen tot el sang i fetge en els seus escrits, deformant, si cal, la realitat . Portem ja anys amb aquesta situació , i alguns no volen veure l’enorme distància entre uns forces polítiques i unes altres.
Ara és el moment de contrastar-ho amb fets, i sobretot amb els programes electorals que presentaran els partits, a les properes eleccions generals. També, hem pogut comprovar el pes dels socialistes catalans , dintre de l’estructura federal. El document, finalment aprovat, contempla les propostes bàsiques per Catalunya, de cara el futur. Aquesta també és una prova del poder de treball intern, i els resultats obtinguts, clarament a favor de la continuïtat de l’Estat de les Autonomies, i el reforçament de l’esperit federalista.
Res de passos enrere com proposa Aznar i amb ell , bona part del PP. Es fàcil acusar dels efectes de la crisis a l’existència de les disset autonomies. En boca, d’Aznar, critica una estructural estatal, de pràcticament disset estats, quan ell sap que no és aixì ni pretén ser-ho. Sota aquesta excusa d’inviabilitat del model, proposa reduir competències, o uniformar-les, i lògicament recentralitzar l’estructura d’Espanya.
Fins aquí podíem arribar, i preocupa veure que una persona com ell, s’està convertint en el gran ideòleg del PP, amb ànims d’imposar els seus criteris per damunt de qualsevol altre dirigent, i erigint-se en una mena d’ombra del candidat Rajoy, per indicar-li què ha de fer en cada moment. Preocupant situació , perquè res indica que no tingui poder per imposar el que diu.
Calia, doncs, deixar les coses clares i reforçar les idees i propostes clarament a favor de la descentralització de l’estat, i el reforçament de l’estat autonòmic, amb iniciatives inequívocament federalistes. S’ha aconseguit, i s’ha fet , sobretot pel pes dels socialistes catalans. Una vegada més es demostra que s’aconsegueix avançar millor , junts que no separats. Qui cregui que la creació d’un grup parlamentari propi a Madrid, o la separació del socialisme espanyol, pugui suposar millores per Catalunya, s’equivoca.
Des de dintre, aportant idees, propostes i vies totalment provades en altres països, és com Catalunya pot encaixar en un nou marc estatal, avalat pel nou estatut, que encara que retallat en alguns aspectes, manté la força essencial. I amb documents com els de Saragossa és com es poden resoldre algunes de les disfuncions creades per la sentència del Tribunal Constitucional, si son traduïdes en lleis orgàniques o en acords bilaterals, entre govern central i autonòmic.
Que cadascú jutgi les posicions d’uns i altres, i miri cap el futur. El model dels populars és radicalment diferent del dels socialistes. Un suposa anar enrere , l’altre , endavant.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC

Tuesday, February 01, 2011

 

TREBALLS BRIGADA D'OBRES

MILLORES SENYALITZACIÓ I ENJARDINAMENT
Aquests dies tothom pot comprovar alguns dels treballs de la brigada d’obres en matèria de canvi de senyalització, adequant velocitat dintre del casc urbà, per posar-la en els límits recomanats per les noves normatives.
Igualment s’ha posat una protecció en un tram del carrer Camí de la Roca, confluència amb carrer Barcelona, en el marc de les obres de millora d’una de les entrades al casc urbà des de la carretera de Sant Jaume. Posteriorment es renovarà el paviment de tota aquesta zona.
S’estan estudiant també millores en altres zones del poble, per tal de completar la senyalització i protecció previstes en el casc urbà.
Dintre de pocs dies es retiraran algunes de les jardineres en més mal estat, per substituir-les per altres que estan fent, els membres de la brigada d’obres. I es posaran algunes plantes a totes les jardineres, perquè tinguin un bon aspecte tot l’any, deixant espai per poder-hi plantar geranis o altres flors, a l’inici de la primavera.
Una altra de les mesures que està en marxa és la substitució d’algunes faroles, per altres de menor consum energètic. Des de fa 4 anys, l’ajuntament està procedint a modificar el sistema d’enllumenat, no solament per tenir-lo adaptat a la nova llei de contaminació lumínica, sinó també per disminuir la despesa energètica, i el cost econòmic.
Aquest dilluns l’alcalde, va assistir a una reunió a l’ajuntament de La Pobla de Lillet, amb tècnics de la Diputació de Barcelona, per estudiar i proposar algunes alternatives als actuals contractes de subministrament elèctric, per aconseguir millores econòmiques i tècniques per l’ajuntament.
Dintre dels propers mesos, està previst tenir pràcticament acabats els treballs de nova senyalització i seguretat en els espais públics, al mateix temps que es repinta el mobiliari urbà, i es substitueix el que està en mal estat, o desgastat per altre de nou.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?