Friday, October 08, 2010

 

BON ÚS DELS CONTENIDORS D'ORGÀNICA

BON ÚS DELS CONTENIDORS D’ORGÀNICA.
Fa un parell de mesos que disposem de contenidors d’orgànica i caldria fer algun aclariment per aconseguir els millors resultats.
D’entrada convé no tirar-hi líquids, directament, perquè no permeten un compost adequat i embruten el terra del contenidor. Tampoc s’han d’omplir de cop amb restes vegetals. La matèria orgànica s’ha d’anar dipositant , fora de bosses de plàstic, i en capes que vagin compaginant diferents matèries.
El procés és lent, i convé no col•lapsar els contenidors si volem que el sistema funcioni. Som un poble pilot, i convé anar fent un seguiment de com es diposita la matèria, quines matèries es posen, quins resultats dona, etc.
Depèn de tots nosaltres que l’experiència sigui positiva. En principi ho està sent en tots els propietaris de jardins, pel fet de combinar restes vegetals amb la orgànica de la vivenda.
En canvi, en algun dels contenidors comunitaris s’ha observat la presència de líquids en quantitats excessives, o d’un excés de matèria que no deixa “respirar” i poder fer la descomposició en bones condicions.
Borredà, sempre s’ha caracteritzat per respondre molt bé als reptes mediambientals i ara tenim una bona ocasió de demostrar-ho. Que tothom utilitzi els contenidors tal com es va explicar en les reunions fetes en el Centre Cívic. Gràcies per la comprensió i col•laboració.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?