Monday, September 05, 2016

 

BAN MUNICIPAL - DONACIÓ AIGUA PISCINES - BORREDÀ
En Joan Roma i Cunill, Alcalde – President de l’Ajuntament de Borredà , dicta el següent

    BAN MUNICIPAL – DONACIÓ AIGUA PISCINES MPALS.
Borredà, a l’igual que molts altres municipis de Catalunya,  es veu afectat per una persistent sequera com feia anys no havíem patit.
L’escassetat de pluges ha produït un descens del cabal de la Riera Margansol, així com de les fonts que abasteixen el municipi, de manera que fa del tot aconsellable incrementar l’estalvi d’aigua i utilitzar la disponible, de la forma més racional possible.
Es per aquest motiu que en data d’avui, dia 5 de setembre de 2016, s’ha acordat per Junta de Govern Local, mantenir l’aigua de les PISCINES MUNICIPALS, i no procedir al seu buidatge per donar l’aigua a possibles interessats que la vulguin destinar a usos agrícoles , i /o ramaders.
La disponibilitat és de 300.000 litres,( 300 m3). Els interessats en aquesta donació d’aigua es poden dirigir des d’avui mateix a l’Ajuntament : cabanasm@diba.cat,  exposant el volum d’aigua que voldrien , i el destí que li donaran. El termini per demanar quedarà tancat el proper dijous dia 8 a les 12 matí. Cas de no disposar de correu electrònic es pot trucar al : 938239151, en hores d’oficina ( dilluns i dimecres de 4 a 7 de la tarda).  Cal donar el nom del peticionari, així com un telèfon de contacte.
L’aigua es traspassarà des de la piscina, amb un sistema de bombeig , a la cuba o dipòsit que el peticionari porti, aquest dijous( matí i tarda) i divendres matí, i fins esgotar les existències.  El sistema de bombeig anirà a càrrec d’un membre de la brigada d’obres de l’ajuntament, a no ser que el peticionari n’aporti un de propi.
I perquè consti signa el present document a Borredà el dia 5 de setembre de 2016.

L’Alcalde – PresidentJoan Roma i Cunill

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?