Tuesday, August 02, 2016

 

COM ESTALVIAR 21 MILIONS A LA GENERALITAT- art. Nació Digital Solsona

ELIMINAR ORGANISMES, ESTALVIAR DINER.
La recuperació del govern de la Generalitat va comportar la creació d’una administració nova, que podia haver estat modèl.lica sinó fos perquè el President Pujol va voler copiar les estructures del govern central. I el govern central ni ara, i encara menys l’any 1980, tenia una estructura modèl.lica. Havia mantingut el mateix nombre de Ministeris, Secretaries Generals, Direccions Generals i Organismes varis, dels anteriors anys. Des d’aleshores no hi ha hagut cap autèntica revolució en les formes de governar, ni en les estructures, malgrat els canvis tecnològics viscuts que haurien d’haver servit per remodelar els governs i aconseguir importants estalvis en la despesa ordinària, allà a Madrid i aquí, a Catalunya. Repassem només uns pocs organismes duplicats, o amb ben poca utilitat, per veure com es podrien estalviar més 21 milions d’euros, cada any.
SINDICATURA DE GREUGES. El cost segons el pressupost de l’any passat és de 5.939.102,94 euros. Per experiència pròpia i per moltes altres persones i institucions que han fet gestions o tràmits, constatem la baixa utilitat i efectivitat de la seva existència. Es va voler copiar la figura de El Defensor del Pueblo, i la duplicació de figures com aquesta comporta una elevada despesa allà i aquí. Es prescindible.
SINDICATURA DE COMPTES. El cost segons el pressupost de l’any passat és de 7.324.430,58 euros. Puc repetir gairebé el mateix dit, en l’apartat anterior. Ben poca utilitat i efectivitat per un organisme similar al Tribunal de Cuentas. Es clarament prescindible.
OFICINA ANTIFRAU. El cost segons el pressupost de l’any passat és de 5.118.014,27 euros. Hem tingut noticia de la seva existència per causes ben allunyades del que hagués hagut de ser la seva tasca. No ha servit gairebé per a res des de la seva creació i no té cap lògica disposar d’una oficina com aquesta quan els temes que son realment judicials, han d’anar allà on els pertoca: als tribunals. Es totalment prescindible i va ser un error la seva creació.
AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES. El cost segons el pressupost de l’any passat és de 2.785.844,99 euros. Estem davant un altre organisme que vol fer la competència a la Agencia Espanyola de Protección de Datos, i no resol cap gran tema ni cap especial circumstància. Es totalment prescindible.

Aquests quatre organismes ens van costar a tots els catalans la xifra de 21.167.390 euros, l’any passat, per un servei molt poc destacat i eficient. En els temps que corren tots els governs han d’estudiar mesures d’austeritat i estalvi per poder dedicar els diners a les principals prioritats. Governar vol dir elegir, prioritzar, determinar què és essencial i què no ho és. I amb 21 milions es poden resoldre un bon nombre de problemes de vital importància. En propers escrits veurem com hi altres vies per ampliar l’estalvi i alliberar diners d’uns llocs secundaris per dedicar-los a d’altres de principals. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?