Friday, May 06, 2016

 

BORREDÀ PROPOSA UN FRONT COMÚ AMB AVIÀ I SANT JULIÀ PER LES DEPURADORES.


BORREDÀ PROPOSA UN FRONT COMÚ AMB AVIÀ I SANT JULIÀ, PER LES EDAR.

Antecedents històrics.

La creació de l’Agència Catalana de l’Aigua, tenia per objectiu ocupar-se de tot el cicle de l’aigua, des de la captació, fins a la distribució, depuració de les aigües brutes, i retorn de les aigües netes als cursos fluvials de Catalunya.
La creació del cànon de sanejament, carregat en els rebuts de l’aigua dels consumidors , havia de garantir el finançament suficient com per construir i mantenir les EDAR’s de tot el país. I la neteja de les aigües brutes havia de començar, com és lògic, per les conques altes dels rius, fins arribar a les més baixes, situades a la zona costanera.
Com hem pogut constatar, també en aquest àmbit , els governs de la Generalitat varen actuar com millor els va convenir, incomplint la legislació vigent, i portant la gestió de l’ACA, a una situació de fallida econòmica , amb un dèficit superior als 2.500 milions d’euros.

Problemàtica de les EDAR’s d’Avià, Sant Julià de Cerdanyola i Borredà , a la comarca del Berguedà.

Aquests tres municipis, tenen la mateixa situació i problemàtica , derivada d’un exemple clar d’actuació irregular i paradigmàtica de com l’ACA ha gestionat els seus recursos i ha incomplert la legislació vigent.
En primer lloc cal remarcar que els 3 municipis es troben a la conca alta del riu Llobregat, de manera que havien de ser tractats amb caràcter prioritari ( netejar començant per dalt i acabant per a baix).
Tots tres varen iniciar contactes, gestions i tràmits a finals dels anys 90 i principis del 2000 fins aconseguir ser inclosos en un paquet de EDAR’s, que varen ser adjudicades de pressa i corrents poques setmanes abans de les eleccions al Parlament del 2003.
El paquet adjudicat estava format per 59 depuradores, adjudicades per 60 milions d’euros, a una UTE, que les havia de finançar i cobrar QUANT TOTES ESTESSIN ACABADES I ENTREGADES. L’ACA les havia adjudicat sense partida pressupostària ??? cosa impensable en cap dels nostres municipis, per la irregularitat que suposa, però bé ,així es va fer, es confiava en que els ingressos dels anys següents ja permetrien fer front als pagaments....
En resum, l’any 2003, les EDAR’s d’Avià, Sant Julià i Borredà, varen ser adjudicades amb la previsió de ser construïdes i entregades en un termini no superior als 2 anys.
Han passat 13 anys, i cada any, com alcalde de Borredà he tramès escrit al Conseller corresponent, reclamant informació i documentació sobre algunes al·legacions presentades a l’avantprojecte de l’EDAR. No hem tingut el projecte fins l’any passat, aconseguit, per una mena de miracle, dipositat en el Consell Comarcal del Berguedà.
També com a Diputat vaig presentar tota mena d’accions parlamentàries per exigir el compliment de l’adjudicació...sense resultats positius.

On estem ara ?

Els nous directius de l’ACA, no ho diuen però posen com excusa que per poder executar les 3 EDAR’s, necessiten un informe / dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat per garantir la legalitat de mantenir una adjudicació vigent, tot i haver passat 13 anys ¡¡¡¡Aquest informe / dictamen ha d’arribar abans de l’estiu ¡¡¡ I en funció del contingut actuaran. Però deixen caure un altre element, com és el de considerar que els projectes no son els adequats a dia d’avui ????
Estudiat el nostre de Borredà el trobem plenament vigent a nivell tècnic. Què pot passar ? o que em temo que passa ? Que l’ACA pugui decidir fer projectes més barats, més econòmics o menys rigorosos. Que crec que passa també. Que han rebut ordres de parar màquines arreu del país. Congelar tota obra i no començar-ne cap, en cap àmbit i territori. L’ACA està amb un forat econòmic immens i la Generalitat, també, de manera que les ordres son buscar qualsevol excusa per no complir els compromisos signats.

Paradoxes de la situació actual.

En el cas de les tres EDAR’s, l’empresa adjudicatària disposa del finançament necessari per construir-les i cobrar-les per un sistema similar a l’alemany. Es a dir, l’empresa avança tots els diners del cost, s’encarrega de mantenir-les durant 15 anys i les va cobrant poc a poc de la Generalitat. Per tant no hi ha excusa per no executar-les. L’empresa té 6 milions d’euros disponibles, i l’adjudicació feta, encara que sigui de 13 anys enrere.

Què fer, vista la situació present ?
Els tres municipis afectats hem mantingut converses, a nivell d’alcaldia, en els darrers mesos. Aquí no hi ha diferències polítiques ni objectius diferents. Tots volem el millor pels nostres pobles i no volem continuar contaminant els nostres rius i rieres. Tampoc acceptem els raonaments de l’ACA, i veiem amb gran preocupació no solament la paralització, una vegada més , de les EDAR’s sinó un possible retrocés en forma d’un nou projecte que no sabem com serà ni perquè s’ha de fer.
En el cas de Borredà he portat el tema al Parlament de Catalunya, via Grup Socialista, i estic disposat a defensar els altres dos, al mateix nivell. Ja no en pregunta parlamentària sinó mitjançant una Proposta de Resolució, perquè tot el Parlament es pronunciï
Es per tot l’exposa’t que considero necessari fer un front comú dels tres municipis, per exigir el compliment d’un compromís signat i adjudicat. Confio en parlar-ne amb l’alcaldessa d’Avià i l’alcalde de Sant Julià per consensuar les vies adequades per resoldre aquesta situació.
Borredà, 6 de maig de 2016.
L’Alcalde – President, Joan Roma i Cunill.

                 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?