Tuesday, December 01, 2015

 

OFEC INSTITUCIONAL I ECONÒMIC -art. Regió 7

OFEC INSTITUCIONAL I ECONÒMIC.
Fa pocs dies la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, xifrava en un milió d’euros el mínim indispensable per poder sobreviure, de forma immediata. Al Consell Comarcal del Bages, la Generalitat li deu més de cinc milions d’euros, i a un petit ajuntament com el que presideixo ( Borredà amb cinc-cents habitants) la Generalitat li deu dos-cents vuitanta –quatre mil euros. La llista podria continuar amb tots i cadascun dels ajuntaments, consells comarcals, i diputacions de Catalunya, fins arribar a xifres multimil.lionàries.
Es conseqüència directa del que exposava la setmana passada, amb una Generalitat arruïnada per un deute de prop de setanta mil milions d’euros, un increment diari de tres milions en interessos i una incapacitat total per redreçar una situació desbocada des de fa una dècada. Si a tot plegat li sumem l’existència d’un govern en funcions i multitud d’altres incògnites, arribarem a la conclusió d’un autèntic ofec institucional i econòmic, de la Generalitat, però amb ella de totes i cadascunes de les institucions del país. Els ajuntaments també ho son, a l’igual que els consells comarcals o les diputacions.
On discrepem profundament, és en les causes, i sobretot en els remeis. Els més aferrissats defensors del procés sobiranista, resumeixen la bancarrota de la Generalitat en un mal finançament, i en les males pràctiques de Madrid. No volen sentir parlar ni reflexionar, sobre la pèssima gestió econòmica dels governs que hem tingut. Les megalomanies, les decisions per interessos de sectors en concret, de lobbys determinats, de col·lectius influents...no compten per a ells. I tanmateix han produït un immens forat econòmic, un desequilibri territorial i sectorial , molt difícil de corregir i rectificar.
No seria especialment greu la situació de la Generalitat sinó fos que l’ofec propi, produeix un ofec institucional de tots els estaments del país. Cap institució pot funcionar ni donar cobertura a les seves competències perquè no hi pot fer-hi front pels deutes pendents de cobrar. I s’hi afegeix la prohibició expressa del Govern central de no fer-se càrrec de competències que no els hi siguin pròpies, en el supòsit que disposin de diner. Es a dir, per una banda no cobren els deutes de la Generalitat i per altra, el Madrid polític, prohibeix resoldre temes d’altres administracions. En mig, els ciutadans que no entenen aquestes filigranes ni despropòsits i en canvi, necessiten ser atesos en els seus serveis essencials.
O trenquem aquesta dinàmica absurda o anem cap un precipici ineluctable. El que hem de dir de la Generalitat és que ha estat molt mal gestionada , des del principi, fins els nostres dies. No vulguem donar excuses simples, ni acceptar el victimisme habitual. Ara, toca canvis substancials, profunds i mai imaginats, prèvia negociació i acord amb el govern central. Un govern central canviat, renovat i disposat a col·laborar a resoldre el problema i no a treure’n profit polític. I la resta d’institucions han de rebre els diners , de forma urgent, via govern central si cal. L’important és cobrar, institucions i particulars per poder atendre la realitat diària.
I per fer viables les institucions, s’han de readaptar a les competències i capacitats financeres. Per fer-ho realitat, el nou govern central ha de suprimir lleis inadequades, injustes i poc realistes a l’hora de fer funcionar una institució. I aplicar el model federal de proximitat perquè els temes els resolgui l’administració més propera als ciutadans. El 20 D és la gran oportunitat de canviar la situació general de les institucions del país. Totes necessiten de canvis profunds, començant pel propi Estat, continuant per les Autonomies ( aquí la Generalitat) i finalment, però, molt especialment els ajuntaments, eines essencials pel dia a dia. L’ofec institucional i econòmic té paralitzat el país, i ha d’acabar de forma immediata.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?