Monday, December 07, 2015

 

MANCA D'EFICÀCIA EN LA GESTIÓ - art. Nació Digital Solsona


MANCA D’EFICÀCIA EN LA GESTIÓ:
Treballar i viure 7 anys a Suïssa serveix per poder comparar les maneres de gestionar la cosa pública i la privada, en comparació a com ho fem aquí. No parlaré de la gestió privada perquè em vull centrar en la pública, la que més conec i la que més pateixo en tant que alcalde d’un poble petit.
A Suïssa, la racionalitat, la austeritat i l’eficàcia son marques de la casa . A nivell públic i privat, però especialment en totes les administracions que se senten integrades totalment en la societat, i per tant vigilades i controlades permanentment. Es impensable perdre i fer perdre el temps als ciutadans per culpa d’una mala organització interna. Per tant, sempre procuren trobar la via més ràpida i eficient per resoldre els temes plantejats.
No podem dir el mateix aquí.
A nivell municipal s’ha fet un immens esforç de racionalització dels serveis i s’ha procurat deixar molt clar on s’ha d’anar en cada moment per resoldre qualsevol gestió. Com a norma general, els ajuntaments estan ben gestionats i ben organitzats.
No és així, en el cas de la Generalitat. Amb l’excusa d’una suposada descentralització cada Departament o Conselleria, ha muntat Serveis Territorials, que més que un servei son un entrebanc. Els alcaldes preferiríem anar directament a Barcelona, que no pas a Manresa, Lleida, Girona...fent passos intermedis que poden allargar-se setmanes, i en alguns casos mesos sencers.
Aquesta organització suposa un encariment notable de la despesa pública, però sobretot un entorpiment del funcionament del país. A dia d’avui, és impossible predir quan pot durar la tramitació d’un expedient en el qual hagin d’intervenir dos, tres, o més Departaments de la Generalitat. Impossible, perquè cadascun té el seu propi ritme, la seva pròpia organització i manera de fer, fins al punt que tot sovint quan un expedient té tots el documents requerits, n’hi ha alguns que han prescrit... i s’ha de començar de nou.
Qui explica al ciutadà les causes d’aquesta mala praxis ? Sovint ens toca fer-ho als alcaldes, tant indignats com el propi ciutadà per unes actuacions en les que no hi tenim cap culpa. El principal motiu d’aquesta manera de fer prové d’una mala organització interna dels Departaments de la Generalitat, però hi ha altres causes, tant o més greus. La més complicada, és la inflació legislativa. Aquest nostre país s’ha obsessionat en fer lleis i més lleis, moltes d’elles tant “ambicioses” que son d’impossible aplicació perquè el país no està preparat ni té els mitjans tècnics, ni econòmics per dur-les a terme.
I aquest és un dels motius principals dels retards, contradiccions i confusions en els informes, decisions i autoritzacions d’obres, projectes i activitats demanades per ajuntaments o particulars. La maranya legislativa complica les interpretacions i immobilitza els tècnics, a l’espera d’aclariments dels superiors, per por de conflictes o intervenció dels tribunals.

El resultat és una pèssima gestió de la cosa pública, que tira per terra multitud de projectes que son abandonats per la pèrdua de temps i diners que significa anar de Serveis en Serveis fent col·lecció de tots els documents requerits. Moltes vegades s’ha parlat i promès de desburocratitzar la Generalitat. Ho hem sentit, però no ho hem vist. Es un dels grans reptes pendents.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?