Sunday, April 26, 2015

 

BORREDÀ - CANDIDATURES A LES MUNICIPALS 2015

Publicat al BOP DE BARCELONA  de data 22 d’abril de 2015

CIRCUMSCRIPCIO ELECTORAL: BORREDA

Candidatura numero: 1

TREBALLEM JUNTS PER BORREDA-CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR- POBLE ACTIU (TJB-CUP-PA)
1. Sr. Antoni Chueca Abanco (TJB-CUP-PA)
2. Sr. Jordi Codina Ventura (TJB-CUP-PA)
3. Sra. Anna Manso Pujol (TJB-CUP-PA)
4. Sra. Assumpta Duran Oller (TJB-CUP-PA)
5. Sra. Montserrat Rota Serra (TJB-CUP-PA)
6. Sr. Xavier Puigcercos Picas (TJB-CUP-PA)
7. Sra. Isabel Escribano Rota (TJB-CUP-PA)
Suplents
1. Sra. Carla Vert Soler (TJB-CUP-PA)
2. Sr. Adria Casoliva Ricart (TJB-CUP-PA)
3. Sr. Josep Camprubi Lluma (TJB-CUP-PA)

Candidatura numero: 2

COMPROMIS PER BORREDA - CANDIDATURA DE PROGRES (CP)
1. Sr. Joan Roma Cunill (CP)
2. Sra. Ma Concepcio Barniol Terricabras (Independiente)
3. Sra. Anna Ma Cunill Llobera (Independiente)
4. Sra. Rosa Ma Soler Caparros (Independiente)
5. Sr. Ivan Tubau Portell (Independiente)
6. Sr. Sergi Busoms Soler (Independiente)
7. Sr. Rogelio Cano Navarro (Independiente)
Suplents
1. Sra. Meritxell Rota Sanas (Independiente)
2. Sr. Joan Rovira Bosoms (Independiente)
3. Sr. Jesus Solanellas Altarriba (CP)
CVE-Num. de registre: 062015000492

Candidatura numero: 3

PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. Sra. Maria del Carmen Vida Servian
2. Sr. Jose Maria Segui Lanfranco
3. Sr. Manuel Merino Bermudez
4. Sr. Wilder Santillan Rodriguez
5. Sra. Consuelo Lorca Sierra
6. Sra. Cintia del Carmen Saldana Rengifo
7. Sr. Enrique Gomez Gonzalez


Borredà, 22 d’abril de 2015

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?