Wednesday, May 07, 2014

 

25 DE MAIG- NOU MODEL DE UE - art.Nació Digital Solsona

25 MAIG- CANVI DE MODEL A LA UE.
Les eleccions europees han tingut sempre una baixa participació en el nostre país, tot i que sempre ens havíem proclamat aferrissats europeistes. Sembla que el govern europeu quedi molt lluny i que el que decideix no ens afecti massa. Al contrari, des de fa anys les normatives europees obliguen a canviar lleis nacionals o estatals per adaptar-les al nou marc supraestatal.
No hi ha sector ni àmbit que no depengui d’aquestes normatives, i ho acabem de veure amb la legislació sobre el tabac, o les tradicionals setrilleres dels restaurants, per posar dos exemples molt recents i molt universals. Però ho podem veure amb altres àmbits com el del soroll, el del tràfic, o el relacionat amb medicaments, educació, etc, etc. De fet, ja n hi ha cap àmbit que no tingui la seva normativa , la qual obliga a modificar les normatives de menor rang com son les estatals i autonòmiques.
Així, doncs, queda clar que les eleccions del 25 de maig tenen una rellevància de primer ordre per tots nosaltres. I vist el que ha passat en els darrers anys, no podem estar d’acord en continuar en la mateixa línia. No pot ser que Alemanya sigui la que marqui el camí a seguir i obligui a unes polítiques, dites d’austeritat, que al final han apagat tot l’ànim inversor i han portat milions i milions de persones a l’atur, i que milions de joves no trobin feina.
Es la primera vegada en que d’aquestes eleccions en surti directament elegit el futur president de la Comissió Europea. Els dos grans candidats, son el conservador Juncker, i el socialista Schulz. Dues personalitats radicalment diferents, amb uns programes de continuïtat en el primer, i de canvi radical, en el segon cas. Vista la situació en que ens trobem queda clar que continuar per aquest camí significa perdre la major part dels avenços aconseguits en els darrers anys. Perdem l’estat de benestar que tant havia costat adquirir, i enviem a l’atur a tota una generació que difícilment tornarà a trobar feina i deixem els joves en una situació de precarietat i poques esperances de futur, impensables en un món just.
En el cas dels socialistes, l’alemany Schulz, suposa un canvi radical en l’actual funcionament de la UE i proposa trencar la dinàmica dels conservadors per anar cap a incentivar l’activitats, fomentar la competitivitat, obrir l’aixeta del crèdit cap a les petites i mitjanes empreses, i impulsar grans plans d’cupació pels joves. D’aquestes eleccions no només en sortirà el futur president de la Comissió Europea, sinó el programa de govern pels propers anys.
Un programa que ens afectarà directament, perquè totes les normatives europees son d’aplicació directa, i tenen caràcter superior. La resta de legislacions han d’adaptar-se a elles. I la UE es troba en una cruïlla que l’obliga a prendre un camí o un altre. El que proposen els socialistes és transformar l’actual sistema confederal per anar cap un de federal, fins aconseguir arribar a l’objectiu d’esdevenir els Estats Units d’Europa. Un sol país, amb una sola diplomàcia, una sola política econòmica i fiscal, un sol exèrcit, etc. En resum, un nou estat que agrupi tots els que el conformen i pugui actuar , tractant de tu a tu, als altres grans estats mundials: EUA, Rússia, Xina, etc.

Per tot plegat, les eleccions del dia 25 de maig son tant importants. Es decideix el model de la UE, i és evident que tindran lectures a nivell estatal, en funció dels resultats dels socialistes o del PP, o dels diferents partits presents a Catalunya. Aquestes lectures també seran importants, però no tant com el que hi ha en joc, a nivell general. D’aquí que estudiem i llegim els programes de cada candidatura, i a continuació actuem en conseqüència. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?