Tuesday, February 12, 2008

 
PERSONES O HECTÀREES.
Es interessant el debat a l’entorn de la modificació dels estatuts de la Clínica , proposat pels equips de govern de Solsona i Sant Llorenç de Morunys,perquè suposa enfrontar dues visions radicalment diferents del que ha de ser el funcionament d’un òrgan públic. Interessant perquè torna a posar sobre la taula un tema recurrent, al llarg de tot el període democràtic, en que es contraposen persones a hectàrees de terreny. M’explicaré.
A les primeres eleccions municipals democràtiques, l’abril del 79, les forces d’esquerres varen guanyar els principals pobles i ciutats. A l’hora d’elegir altres institucions i organismes, trobaven lògic aplicar els resultats electorals. Qui més vots tenia , més representació obtenia, a les diputacions, o després en els òrgans de les caixes d’estalvis, i posteriorment en els consells comarcals, etc.
Però, aquesta visió lògica, des del punt de vista democràtic, va topar amb els interessos d’una coalició com CiU que era forta en els pobles petits i mitjans, i molt feble en els pobles grans i ciutats.
Per contrarestar la lògica democràtica de la representació ciutadana, varen inventar, o més ben dit, reinventar la lògica territorial, la de les hectàrees.Els més grans, podran recordar situacions similars d’altres temps en que la dreta reclamava el poder del territori per davant del de les persones. Per tant , res de nou a l’horitzó.
I tornem a Solsona. Durant 28 anys, CiU ha pogut guanyar ininterrumpidament, per un conjunt de circumstàncies molt lligades a la situació territorial i al fet de controlar 4 peces essencials de la ciutat i comarca: l’ Ajuntament de Solsona, el Centre Tecnològic i Forestal, el Consell Comarcal i la Clínica. No s’ha de ser cap expert per veure el pes de cadascun d’aquests organismes, en el conjunt de la ciutat i la comarca.
De les 4 peces, dues s’han democratitzat, en el sentit que hi ha hagut alternança, i s’han canviat radicalment les maneres de funcionar: Ajuntament i Centre Tecnològic. En queden dues per completar el canvi: Consell i Clínica. Es digui el que es digui, en el Consell, CiU té majoria per una pèssima llei electoral feta per CiU , precisament per donar més rellevància a les hectàrees que no pas a les persones. Aquest sistema prima els pobles molt petits, en detriment dels grans. I es fa realment complicat per no dir vergonyós que CiU, tingui el doble de representació en el Consell, quan governa la meitat dels ciutadans dels que governa l’equip de govern de Solsona i el de Sant Llorenç.
Si tot funcionés sota el principi democràtic de qui tingui més vots , tingui la majoria, el consell comarcal hauria de ser governat per les forces d’esquerres. Es un dels temes pendents del nou govern de la Generalitat. Canviar el sistema d’elecció i representació dels consells comarcals.
I , juntament amb el consell comarcal, queda la Clínica, funcionant com si cap canvi s’hagués produït a la ciutat, a la comarca o a nivell de Catalunya. Il•lògic i injust. No tant per afany d’ocupar poder, sinó com exigència democràtica de canviar el seu funcionament i donar entrada a nous col•lectius, i ser gestionada en funció de la autèntica representativitat de cada àmbit ciutadà. Agradi o no a alguns dels que sempre han manat, aquest canvi és ineludible, i jo diria inevitable, per pròpia iniciativa o per exigència de la Generalitat. En un moment en que el Departament de Salut, obre les portes a la participació ciutadana, a tot arreu, no es concebible que la Clínica continuï funcionant com sempre, i amb els representants de sempre. També aquí toca adaptar-se a la nova realitat. I quan més aviat, millor per a tots.
Joan Roma i Cunill, Conseller de la Fed. XI del PSC.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?